НОВИНИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАФИКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ ПО ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 

Свободни места след трето класиране: тук

Необходими документи при записване:

  1. Заявление до директора;
  2. Свидетелство за основно образование;
  3. Медицинско свидетелство за здравословно състояние на ученика/ с цветоусещане – нормално/;
  4. Снимка – 1бр.
  5. Лична здравно – профилактична карта, попълнена от личния лекар с имунизационен статус;
  6. Именник /получава се от ПГМТ/

 

Прием за 2020/2021 учебна година

 

Дейности по прием за учебната 2020/2021 година

 

 

План-прием за учебната 2020/ 2021  година

 

Наименование на специалността от професия

Форма на обучение

Срок на обучение

Степен на професионална квалификация

Брой места

Чужд език

Приемни изпити

Балообразуващи предмети

Разширено

без интензивно и без разширено

БЕЛ

М

първи предмет

втори предмет

Програмно осигуряване дневна 5 години Втора степен 26 Английски език 2 2 БЕЛ М
Приложно програмиране дневна 5 години Трета степен 26 Английски език 2 2 БЕЛ М
Машини и системи с ЦПУ дуална 5 години Трета степен 26 Английски език 2 2 БЕЛ М
Мехатроника дуална 5 години Трета степен 26 Английски език 2 2 БЕЛ М
Автотранспортна техника дневна 5 години Трета степен 26 Английски език 2 2 БЕЛ М
Автомобилна мехатроника дневна 5 години Трета степен 26 Английски език 2 2 БЕЛ М

 

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ЗА СВЕДЕНИЕ НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ:

ОТ 16.03.2020 ДО 30.06.2020, ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДА СЪГЛАСНО СЕДМИЧНОТО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

 

Дневен режим за провеждане на учебни занятия по време на дистанционното обучение:
1 час  8:30 – 9:00
2 час 9:10 – 9:40
3 час 9:50- 10:20 /голямо междучасие 20 минути /
4 час 10:40 – 11:10
5 час 11:20 – 11:50
6 час 12:00 – 12:30
7 час 12:40 – 13:10
8 час 13:20 – 13:50

 

^47E270C1AEBE015ADF75D5D99309E04E3041D2C37EB009F193^pimgpsh_fullsize_distr

eulogo2989

 

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.

Училището работи по Проект “Домино” – дуално образование по швейцарски модел.

https://www.facebook.com/swissdualeducationbulgaria/

 

УЧИЛИЩЕ: ПГМТ “Проф. Цв. Лазаров”, г.Пловдив, община Пловдив
Клас: Паралелка Описание Брой
свободни
места
Дата на
публикуване
9 “Системно програмиране” Прием след седми клас 1 01.09.2017 г.
9 “Автомобилна мехатроника” Прием след седми клас 1 01.09.2017 г.
9 “Автотранспортна техника” прием след осми клас 1 01.09.2017 г.
10 “Системно програмиране” Прием след седми клас 1 01.09.2017 г.
10 “Мехатроника” прием след седми клас 10 01.09.2017 г.
8 Мехатроника прием след седми клас 1 01.09.2017 г.
8 Машини и системи с ЦПУ обучение чрез работа, прием след завършен седми клас 9 01.09.2017 г.
9 Мехатроника прием след седми клас 6 01.09.2017 г.
10 Автомобилна мехатроника прием след седми клас 2 01.09.2017 г.
10 “Автотранспортна техника” прием след осми клас 2 01.09.2017 г.
10 Машини и системи с ЦПУ прием след осми клас, обучение чрез работа /дуална/ 12 01.09.2017 г.
11 “Системно програмиране” прием след седми клас 2 01.09.2017 г.
11 Мехатроника прием след седми клас 2 01.09.2017 г.
11 Мехатроника прием след осми клас 10 01.09.2017 г.
11 “Автотранспортна техника” прием след осми клас 7 01.09.2017 г.
12 “Автотранспортна техника” прием след осми клас 2 01.09.2017 г.
дата на генериране: 01.09.2017 15:46