12 и 13 януари 2017 г. – са обявени за неучебни дни за училищата на територията Пловдив

Изпитната сесия за ученици в СФО ще се провежда по обявения график!