Прием за учебната 2019/20 година

Какво да направите когато излязат резултатите от класирането след 7 клас.?

Подаване на документи за трето класиране – 24.07 – 25.07.2019  г.

Записване на приетите ученици до 31.07.2019 г. от 08.00 до 17.30 часа в ПГМТ каб.6

Презентация на специалностите


Професия “Програмист”, Специалност “Програмно осигуряване”

Професия “Приложен програмист”, Специалност “Приложно програмиране”

Професия “Машинен техник”, Специалност “Машини и системи с ЦПУ” дуална форма на обучение

Професия “Мехатроника”, Специалност “Мехатроника”

Професия “Автотранспортна техника”, Специалност “Автотранспортна техника”

Професия “Техник по транспортна техника”, Специалност “Автомобилна мехатроника”

Завършващите ученици от специалностите „Автомобилна мехатроника” и „Автотранспортна техника”получават Безплатни шофьорски книжки.

Учениците записани в специалност “Автотранспортна техника” и “Машини и системи с ЦПУ” получават стипендии.

^47E270C1AEBE015ADF75D5D99309E04E3041D2C37EB009F193^pimgpsh_fullsize_distr

eulogo2989

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.

Училището работи по Проект “Домино” – дуално образование по швейцарски модел.

https://www.facebook.com/swissdualeducationbulgaria/

УЧИЛИЩЕ: ПГМТ “Проф. Цв. Лазаров”, г.Пловдив, община Пловдив
Клас: Паралелка Описание Брой
свободни
места
Дата на
публикуване
9 “Системно програмиране” Прием след седми клас 1 01.09.2017 г.
9 “Автомобилна мехатроника” Прием след седми клас 1 01.09.2017 г.
9 “Автотранспортна техника” прием след осми клас 1 01.09.2017 г.
10 “Системно програмиране” Прием след седми клас 1 01.09.2017 г.
10 “Мехатроника” прием след седми клас 10 01.09.2017 г.
8 Мехатроника прием след седми клас 1 01.09.2017 г.
8 Машини и системи с ЦПУ обучение чрез работа, прием след завършен седми клас 9 01.09.2017 г.
9 Мехатроника прием след седми клас 6 01.09.2017 г.
10 Автомобилна мехатроника прием след седми клас 2 01.09.2017 г.
10 “Автотранспортна техника” прием след осми клас 2 01.09.2017 г.
10 Машини и системи с ЦПУ прием след осми клас, обучение чрез работа /дуална/ 12 01.09.2017 г.
11 “Системно програмиране” прием след седми клас 2 01.09.2017 г.
11 Мехатроника прием след седми клас 2 01.09.2017 г.
11 Мехатроника прием след осми клас 10 01.09.2017 г.
11 “Автотранспортна техника” прием след осми клас 7 01.09.2017 г.
12 “Автотранспортна техника” прием след осми клас 2 01.09.2017 г.
дата на генериране: 01.09.2017 15:46