СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.

Прием за  учебната 2017/18


Подаване на документи за прием след осми клас 03.07 – 05.07.2017 г.
Необходими документи:
1. Свидетелство за завършен 8-ми клас – оригинал и копие
2. Акт за раждане – оригина и копие
3. Медицинско свидетелство
Работно време на комисията по прием на документи: 08.00 – 17.30 часа

Прием след седми клас


СПЕЦИАЛНОСТ „ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ

phplvkdf3_559x345

СПЕЦИАЛНОСТ „МЕХАТРОНИКА”


СПЕЦИАЛНОСТ „ПРОМИШЛЕНА ЕЛЕКТРОНИКА”


СПЕЦИАЛНОСТ „ АВТОМОБИЛНА МЕХАТРОНИКА”

IMG_20170224_091807
СПЕЦИАЛНОСТ „МАШИНИ И СИСТЕМИ С ЦПУ” - ДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – учениците избрали тази професия ще провеждат обучението си в реална работна среда.

Учениците с прием след седми клас изучават засилено „Английски език”

IMG_4040

Прием след осми клас


СПЕЦИАЛНОСТ „АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА”


Завършващите ученици от специалностите „Автомобилна мехатроника” и „Автотранспортна техника” получават Безплатни шофьорски книжки
В края на обучението си гимназистите получават Диплома за средно образование и Свидетелство за професионална квалификация.
Учениците, завършили професионалната гимназия, се записват с предимство в предлаганите от тях специалности. Партньори на ПГМТ са и редица други висши учебни заведения – ПУ „Паисий Хилендарски”, „Аграрен университет”, „Университет по хранителни технологии”
Училището предлага образование с европейско качество по актуални професии и специалности. Обучението се осъществява със съвременни методи в богата материална база. Професионалната гимназия провежда ученическите практики в реална работна среда във водещи фирми като „Шнайдер Електрик България” ЕООД, „АББ България” ЕООД, “Kа – инженеринг”, „Индекс -6” ООД,   ЕООД, „Либхер-Хаусгерете Марица” ЕООД, “Шети България”, “Биомашиностроене”