laz-10images

ПГМТ „Проф. Цветан Лазаров” – училище с 68 годишна традиция! На 25.02 2017 г. се чества патронният празник на училището.
С министерско постановление се разкрива Механотехническа гимназия в Пловдив през 1949 г.
За петдесетата си годишнина, училището се преименува в Професионална гимназия по механотехника „Проф. Цветан Лазаров”.


Цветан Лазаров е роден в гр. Плевен на 25. февруари 1896 г. Интересът му към двигателите с вътрешно горене и по-специално към авиацията,  датира още от младежките му години.

Нашият патрон е първият български авиоинженер. Всички машини от серията „ЛАЗ“ носят името си в чест на своя създател, а абревиатурата LZ произлиза от инициалите на професора. По-късно същото съкращение се ползва за име на популярната българска марка аерошоколади LZ.