Новини

На 07.12.2021 г. от 8:00 до 8:30, учениците от 8а, 8б, 8г, 8д, 9в, 10в, 12а, 12б, 12в

ще им бъдат направени щадящи тестове.

Как се правят тестовете в училище можете да видите тук: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQ-C-ORT92p3BsR_xzQXvemxpwtJpZluj

Ученикът не трябва да консумира храни и напитки САМО 30 мин. преди тестването. Т.е. може да се храни и да пие по всяко време ДО 30 мин. преди процедурата и веднага след нея. 

 

Учебните часове само за вторник ще са по следния график:

1. 8:30-9:10
2. 9:20-10:00
3. 10:10-10:50 /голямо междучасие – 20 мин./
4. 11:10-11:50
5. 12:00-12:40
6. 12:50- 13:30
7. 13:40-14:20

 


Декларации за съгласие за тестване на ученици

 


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ,

Считано от утре 01.12.21 г. (сряда) учениците ще се обучават присъствено на ротационен принцип, съгласно изискванията, разписани в заповедите на Министъра на здравеопазването и Министъра на образованието и науката и в утвърдените Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка.
График за ротационно обучение:
в периода 01.12.21 г. – 07.12.21 г. вкл. :
– присъствено ще се обучават паралелките от Xа, Xб, Xв, Xг, XI, XII клас.
– ОРЕС: VIII, IX и Xд клас.
в периода 08.12.21 г. – 14.12.21 г. вкл.:
– присъствено ще се обучават паралелките от VIII, IX и Xд клас.
– ОРЕС: Xа, Xб, Xв, Xг, XI, XII клас.


Откриване на учебната 2021-2022 година

Уважаеми ученици и родители,

поради епидемиологичната обстановка във връзка с COVID-19, откриването на новата 2021-2022 година ще се проведе тържествено само с учениците от осми клас от 9:00 ч. в двора на училището.
Останалите класове се организират в 10:00 ч. от класните ръководители.

Желаем успешна година на всички!


СУПЕРКОМПЮТЪР ZEN

На 14.10.2020 г. в АУЛА 1 на ПГМТ „Професор Цветан Лазаров“ бе представена презентацията на учениците, които са участвали в Лятно училище към IT Академия – Пловдив.

Нашите ученици от ХIIА клас: Даниил Георгиев и Борислав Танев и ученикът от ПГЕЕ от ХIА клас – Дамян Кушев заедно с техният ръководител Атанас Костов направиха презентация от ученици за ученици на тема „Суперкомпютър ZEN” по учебен проект за ТЕХПАРК Пловдив с учебни цели. Проектът продължава и тази година.

Презентацията бе представена пред всички ученици, които са в специалностите „Приложно програмиране“, „Програмно осигуряване“ и „Системно програмиране“.


Откриване на учебната 2020-2021 година

Уважаеми ученици и родители,

поради епидемиологичната обстановка във връзка с COVID-19, откриването на новата 2020-2021 година ще се проведе само с учениците от осми клас от 9:00 в двора на училището.

Желаем успешна година на всички!

 

НАРЪЧНИК ЗА РОДИТЕЛИ

Във връзка с писмо на МОН № 9105-283/28.08.2020 г. Наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“ достъпен на адрес – https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing

 

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ В ИНТЕРНЕТ

Във връзка с писмо на МОН № 9105-283/28.08.2020 г.
Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет на адрес –
 https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf и линк за сваляне на брошурата: https://we.tl/t-xtLMbGDLcS

 

 

 

^47E270C1AEBE015ADF75D5D99309E04E3041D2C37EB009F193^pimgpsh_fullsize_distr

eulogo2989

 

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.

Училището работи по Проект “Домино” – дуално образование по швейцарски модел.

https://www.facebook.com/swissdualeducationbulgaria/

 

УЧИЛИЩЕ: ПГМТ “Проф. Цв. Лазаров”, г.Пловдив, община Пловдив
Клас: Паралелка Описание Брой
свободни
места
Дата на
публикуване
9 “Системно програмиране” Прием след седми клас 1 01.09.2017 г.
9 “Автомобилна мехатроника” Прием след седми клас 1 01.09.2017 г.
9 “Автотранспортна техника” прием след осми клас 1 01.09.2017 г.
10 “Системно програмиране” Прием след седми клас 1 01.09.2017 г.
10 “Мехатроника” прием след седми клас 10 01.09.2017 г.
8 Мехатроника прием след седми клас 1 01.09.2017 г.
8 Машини и системи с ЦПУ обучение чрез работа, прием след завършен седми клас 9 01.09.2017 г.
9 Мехатроника прием след седми клас 6 01.09.2017 г.
10 Автомобилна мехатроника прием след седми клас 2 01.09.2017 г.
10 “Автотранспортна техника” прием след осми клас 2 01.09.2017 г.
10 Машини и системи с ЦПУ прием след осми клас, обучение чрез работа /дуална/ 12 01.09.2017 г.
11 “Системно програмиране” прием след седми клас 2 01.09.2017 г.
11 Мехатроника прием след седми клас 2 01.09.2017 г.
11 Мехатроника прием след осми клас 10 01.09.2017 г.
11 “Автотранспортна техника” прием след осми клас 7 01.09.2017 г.
12 “Автотранспортна техника” прием след осми клас 2 01.09.2017 г.
дата на генериране: 01.09.2017 15:46