ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА НА 17.09.2018 г. ОТ 9.00 ЧАСА

19

Свободни места след трети етап на класиране

в ПГМТ “Проф. Цветан Лазаров”:

1. Специалност “Автомобилна мехатроника” , АЕ – 2 броя;

2. Специалност “Автотранспортна техника”  – 9 броя ;

3. Специалност “Мехатроника”, АЕ – 6 броя ;

4. Специалност “Машини и системи с ЦПУ” дуална форма на обучение / обучение чрез работа/- 17 броя.

eulogo2989

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.

Училището работи по Проект “Домино” – дуално образование по швейцарски модел.

https://www.facebook.com/swissdualeducationbulgaria/

viber image2

УЧИЛИЩЕ: ПГМТ “Проф. Цв. Лазаров”, г.Пловдив, община Пловдив
Клас: Паралелка Описание Брой
свободни
места
Дата на
публикуване
9 “Системно програмиране” Прием след седми клас 1 01.09.2017 г.
9 “Автомобилна мехатроника” Прием след седми клас 1 01.09.2017 г.
9 “Автотранспортна техника” прием след осми клас 1 01.09.2017 г.
10 “Системно програмиране” Прием след седми клас 1 01.09.2017 г.
10 “Мехатроника” прием след седми клас 10 01.09.2017 г.
8 Мехатроника прием след седми клас 1 01.09.2017 г.
8 Машини и системи с ЦПУ обучение чрез работа, прием след завършен седми клас 9 01.09.2017 г.
9 Мехатроника прием след седми клас 6 01.09.2017 г.
10 Автомобилна мехатроника прием след седми клас 2 01.09.2017 г.
10 “Автотранспортна техника” прием след осми клас 2 01.09.2017 г.
10 Машини и системи с ЦПУ прием след осми клас, обучение чрез работа /дуална/ 12 01.09.2017 г.
11 “Системно програмиране” прием след седми клас 2 01.09.2017 г.
11 Мехатроника прием след седми клас 2 01.09.2017 г.
11 Мехатроника прием след осми клас 10 01.09.2017 г.
11 “Автотранспортна техника” прием след осми клас 7 01.09.2017 г.
12 “Автотранспортна техника” прием след осми клас 2 01.09.2017 г.
дата на генериране: 01.09.2017 15:46

СПЕЦИАЛНОСТ „МАШИНИ И СИСТЕМИ С ЦПУ” - ДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – учениците избрали тази професия ще провеждат обучението си в реална работна среда.

Професионалната гимназия провежда ученическите практики в реална работна среда във водещи фирми като „Шнайдер Електрик България” ЕООД, „АББ България” ЕООД, “Kа – инженеринг”, „Индекс -6” ООД,   ЕООД, „Либхер-Хаусгерете Марица” ЕООД, “Шети България”, “Биомашиностроене”

СПЕЦИАЛНОСТ „АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА”


Завършващите ученици от специалностите „Автомобилна мехатроника” и „Автотранспортна техника” получават Безплатни шофьорски книжки
В края на обучението си гимназистите получават Диплома за средно образование и Свидетелство за професионална квалификация.
Учениците, завършили професионалната гимназия, се записват с предимство в предлаганите от тях специалности. Партньори на ПГМТ са и редица други висши учебни заведения – ПУ „Паисий Хилендарски”, „Аграрен университет”, „Университет по хранителни технологии”
Училището предлага образование с европейско качество по актуални професии и специалности. Обучението се осъществява със съвременни методи в богата материална база.