Съгласно чл. 265 от Закона за предучилищното и училищното образование с цел създаване на условия за активни и демократични общности към всяко училище следва да се създаде обществен съвет. Обществения съвет се избира от събрание на родителите, в което участват по двама предтавители от всяка паралелка, излъчени от пряко събрание на родителите на учениците от нея.

В тази връзка Ви каним да вземете учатие в събрание на родителите от Вашия клас, на което да бъдат излъчени такива представители.

Събранието ще се проведе на 24.11.2016 год./четвъртък/ от 18.00 часа в касната стая на класа.