ПЛАН ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ КЛАС

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране:

28.06 до 30.06.2016 год.

работно време: 8.00 – 17.30 часа

Необходими документи при записване:

  1. Заявление до директора;
  2. оригинал на удостоверение за завършен VΙΙ клас;
  3. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от лекуващия личен лекар;
  4. удостоверение за преместване, издадено от директора на изпращащтото училище;
  5. характеристика за развитието на ученика.

ПРИЕМ СЛЕД ОСМИ КЛАС:

  • АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА
  • МАШИНИ И СИСТЕМИ С ЦПУ

Подаване на документи за участие в първи етап на класиране /след осми клас/
01.07-05.07.2016 год
работно време: 8.00 – 17.30 часа /без събота и неделя/