eulogo2989

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.

Училището работи по Проект “Домино” – дуално образование по швейцарски модел.

https://www.facebook.com/swissdualeducationbulgaria/

Прием за  учебната 2017/18

ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ

УЧИЛИЩЕ: ПГМТ “Проф. Цв. Лазаров”, г.Пловдив, община Пловдив
Клас: Паралелка Описание Брой
свободни
места
Дата на
публикуване
9 “Системно програмиране” Прием след седми клас 1 01.09.2017 г.
9 “Автомобилна мехатроника” Прием след седми клас 1 01.09.2017 г.
9 “Автотранспортна техника” прием след осми клас 1 01.09.2017 г.
10 “Системно програмиране” Прием след седми клас 1 01.09.2017 г.
10 “Мехатроника” прием след седми клас 10 01.09.2017 г.
8 Мехатроника прием след седми клас 1 01.09.2017 г.
8 Машини и системи с ЦПУ обучение чрез работа, прием след завършен седми клас 9 01.09.2017 г.
9 Мехатроника прием след седми клас 6 01.09.2017 г.
10 Автомобилна мехатроника прием след седми клас 2 01.09.2017 г.
10 “Автотранспортна техника” прием след осми клас 2 01.09.2017 г.
10 Машини и системи с ЦПУ прием след осми клас, обучение чрез работа /дуална/ 12 01.09.2017 г.
11 “Системно програмиране” прием след седми клас 2 01.09.2017 г.
11 Мехатроника прием след седми клас 2 01.09.2017 г.
11 Мехатроника прием след осми клас 10 01.09.2017 г.
11 “Автотранспортна техника” прием след осми клас 7 01.09.2017 г.
12 “Автотранспортна техника” прием след осми клас 2 01.09.2017 г.
дата на генериране: 01.09.2017 15:46

Описание

Брой свободни места

Дата на публикуване

8

Мехатроника – прием след седми клас

1

01.09.2017 г.

8

Машини и системи с ЦПУ обучение чрез работа, прием след завършен седми клас

9

01.09.2017 г.

9

“Системно програмиране” Прием след седми клас

1

01.09.2017 г.

9

“Автомобилна мехатроника” Прием след седми клас

1

01.09.2017 г.

9

“Автотранспортна техника” прием след осми клас

1

01.09.2017 г.

9

Мехатроника прием след седми клас

6

01.09.2017 г.

10

Автомобилна мехатроника прием след седми клас

2

01.09.2017 г.

10

“Автотранспортна техника” прием след осми клас

2

01.09.2017 г.

10

Машини и системи с ЦПУ прием след осми клас, обучение чрез работа /дуална/

10

01.09.2017 г.

10

“Системно програмиране” Прием след седми клас

1

01.09.2017 г.

10

“Мехатроника” прием след седми клас

10

01.09.2017 г.

11

“Системно програмиране” прием след седми клас

2

01.09.2017 г.

11

Мехатроника прием след седми клас

2

01.09.2017 г.

11

Мехатроника прием след осми клас

10

01.09.2017 г.

11

“Автотранспортна техника” прием след осми клас

7

01.09.2017 г.

12

“Автотранспортна техника” прием след осми клас

2

01.09.2017 г.


СПЕЦИАЛНОСТ „МАШИНИ И СИСТЕМИ С ЦПУ” - ДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – учениците избрали тази професия ще провеждат обучението си в реална работна среда.

Професионалната гимназия провежда ученическите практики в реална работна среда във водещи фирми като „Шнайдер Електрик България” ЕООД, „АББ България” ЕООД, “Kа – инженеринг”, „Индекс -6” ООД,   ЕООД, „Либхер-Хаусгерете Марица” ЕООД, “Шети България”, “Биомашиностроене”

Учениците с прием след седми клас изучават засилено „Английски език”СПЕЦИАЛНОСТ „АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА”


Завършващите ученици от специалностите „Автомобилна мехатроника” и „Автотранспортна техника” получават Безплатни шофьорски книжки
В края на обучението си гимназистите получават Диплома за средно образование и Свидетелство за професионална квалификация.
Учениците, завършили професионалната гимназия, се записват с предимство в предлаганите от тях специалности. Партньори на ПГМТ са и редица други висши учебни заведения – ПУ „Паисий Хилендарски”, „Аграрен университет”, „Университет по хранителни технологии”
Училището предлага образование с европейско качество по актуални професии и специалности. Обучението се осъществява със съвременни методи в богата материална база.