ПЛАН ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ КЛАС

СЪС ЗАСИЛЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК:

  • СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ
  • АВТОМОБИЛНА МЕХАТРОНИКА
  • МЕХАТРОНИКА

ПРИЕМ СЛЕД ОСМИ КЛАС:

  • АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА
  • МАШИНИ И СИСТЕМИ С ЦПУ

flaer_PGMT2016-2017 za saita