Публични покани

Модул “Подобряване на училищната среда” на Национална програма “Модернизация на материалната база на училище” за 2014 -Архитектурно заснемане, конструктивно обследване и изготвяне на технически паспорт . ПОКАНА 21.11.2014 г. . ДОКУМЕНТИ . ОБРАЗЕЦ НА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

“МЕХАТРОНИКА”

„Мехатроника”– Нова специалност в ПГМТ. Какво е „Мехатроника”? Мехатрониката е съвременна област от науката и технологиите, посветена на създаване и функциониране на машини и системи с контролирано от компютър движение, което се основава на знания в областта на механиката, електрониката Read More …

клуб МЕХАНОЖУРНАЛИСТ

Новият брой 18 на “Механожурналист” четете тук! Четете 13 брой  тук! Четете брой 12 тук! Четете брой 10 тук! Четете брой 9 тук! Четете брой 8 тук! Четете брой 7 тук! Четете брой 6 тук! Четете брой 5 тук! Четете брой 4 Read More …

СПЕЦИАЛНОСТ “МАШИНИ И СИСТЕМИ С ЦПУ”

Приема по специалността е след осми клас. Срока на обучение е 5 години. След успешно взети държавни изпити,учениците получават средно образование, трета степен на професионална квалификация. След успешно завършен 12 клас, учениците, които желаят, могат да положат изпити за втора Read More …

СПЕЦИАЛНОСТ “АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА”

Приема по специалността е след осми клас. Срока на обучение е 5 години. След успешно взети държавни изпити,учениците получават средно образование, трета степен на професионална квалификация. След успешно завършен 12 клас, учениците, които желаят, могат да положат изпити за втора Read More …