СПЕЦИАЛНОСТ “ПРОМИШЛЕНА ЕЛЕКТРОНИКА “


Приема по специалността е след седми клас. Срока на обучение е 6 години. След успешно взети държавни изпити,учениците получават средно образование, трета степен на професионална квалификация. След успешно завършен 12 клас, учениците, които желаят, могат да положат изпити за придобиване на втора степен на професионална квалификация по специалността. Паралелката е с интензивно изучаване на английски език.
През периода на обучение, учениците се запознават детайлно с процесите и елементната база в промишлената електроника, автоматизацията и принципите на действие на машините с ЦПУ. Изучават съвременни компютърни технологии и приложен софтуер /AutoCAD, MSIM, Protel/.