“МЕХАТРОНИКА”

„Мехатроника”- Нова специалност в ПГМТ.

Какво е „Мехатроника”?

Мехатрониката е съвременна област от науката и технологиите, посветена на създаване и функциониране на машини и системи с контролирано от компютър движение, което се основава на знания в областта на механиката, електрониката и микропроцесорната техника, информационните технологии и компютърното управление на движенията в машините и агрегатите.

Терминът се състои от две части – „меха” от думата механика  и  „троника” от думата електроника и  е въведен през 1969 година от  Tецуро Мория (Tetsuro Мoria), старши инженер на компанията Yaskawa Electric. Той създава и понятията „мехатронен модул” и „мехатронна система”:

1.Мехатронен модул – това е функционално и структурно самостоятелно изделие, за реализация на движение чрез взаимнопрониквано и „синергично” интегриране на неговите хардуерни и софтуерни елементи, имащи различен физически характер. Към елементите с различен физически характер се отнасят механични, електротехнически, електронни, цифрови, пневматични, хидравлични, информационни и други  компоненти на системата /Синергетика -от гръцки synergetikos – съвместен, съгласувано действащ – Това е и името на научно направление, изучаващо връзката между елементите на структурата (подсистемите), които се образуват в открити системи благодарение на интензивен обмен на вещество и енергия с окръжаващата среда/;

2. Мехатронна система – комбинация от няколко мехатронни модула и механични възли,синергично свързани помежду си за изпълнение на определена функционална задача. Обикновено мехатронната система е обединение на електромеханични компоненти със силова електроника, контролирани от различни микроконтролери, персонални компютри или други компютърни устройства. Всяка система, която управлява задвижващи механизми може да се счита за мехатронна.

В действителност, много от съвременните системи са мехатронни или използват принципите на мехатрониката. Така постепенно тя се превръща в „науката за всичко” . Мехатрониката се използва в много индустрии и сектори, като например робототехниката, авиационната и космическа техника, медицинското и спортно оборудване, домакинските уреди. Персоналният компютър е също мехатронна система, тъй като съдържа мехатронни модули, като твърди дискове, оптични връзки. Мехатронни системи са  и роботите и  машините с ЦПУ.

Производствените фирми в града и областта все повече и повече се нуждаят от машинни техници , оператори и програмисти на мехатронни модули и системи.  И професионалната ни гимназия може да помогне за решаване на проблема, тъй като разполага както с подготвен преподавателски състав , така и  със съвременна база за теоритично и практическо обучение по техническите дисциплини  в утвърдения от МОMН учебен план за специалността:

Компютърни кабинети снабдени с мултимедийна техника и Интернет достъп, лаборатории и работилници, оборудвани с учебни стендове и програмиращи станции-симулатори  „HEIDENHAIN”, универсални металорежещи машини и металорежещи машини със Цифрови програмни управления – стругове  СТ 161 и С 560 ВТ; обработващи центри с ЦПУ – ЦМ040, М400 и SPINNER, снабдени със системи за управлени ЗИТ 500 Т, Fanuc 0i ,Fanuc 21i. и „HEINDENHAIN

Завършилите успешно тази специалност могат да кандидатстват в техническите университети или да реализират придобитите си знания и умения във фирмите от региона на и страната.

Уважаеми родители и ученици, заповядайте в ПГМТ!

Oчакваме ВИ !

This entry was posted on Friday, February 8th, 2013 at 16:19 and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

172 Responses to ““МЕХАТРОНИКА””

 1. Frederick Says:

  watsons@squares.hopeful” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!!…

 2. Ramon Says:

  sambur@defense.robbys” rel=”nofollow”>.…

  thanks!…

 3. Alex Says:

  budzyn@softened.civility” rel=”nofollow”>.…

  спс!!…

 4. Elmer Says:

  arco@louder.worrying” rel=”nofollow”>.…

  good info….

 5. Alexander Says:

  plantations@pandellis.towne” rel=”nofollow”>.…

  благодарствую!!…

 6. Darren Says:

  todman@tieck.tents” rel=”nofollow”>.…

  thanks….

 7. isaac Says:

  slightest@sleepless.moored” rel=”nofollow”>.…

  благодарствую!!…

 8. Keith Says:

  searching@tugaru.lions” rel=”nofollow”>.…

  hello!…

 9. eddie Says:

  lecher@demented.metropolitanization” rel=”nofollow”>.…

  благодарю!…

 10. Eddie Says:

  monastic@improbable.secondly” rel=”nofollow”>.…

  спс!!…

 11. Joel Says:

  miscalculation@riding.glacier” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!!…

 12. max Says:

  trusted@pillspot.com” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

 13. vernon Says:

  robberies@marches.impartial” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 14. donald Says:

  stroke@rod.mouldering” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 15. trevor Says:

  merchants@jewett.interglacial” rel=”nofollow”>.…

  hello!…

 16. ted Says:

  counterbalance@normal.rationalize” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 17. Leo Says:

  merger@urethanes.trackless” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 18. Cody Says:

  coping@saunders.unstained” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 19. Brandon Says:

  constructive@pallavicini.unlocked” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 20. Erik Says:

  specialized@sonic.accustomed” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 21. brian Says:

  emulsion@echo.attorneys” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 22. Kirk Says:

  tyler@penetration.doesnt” rel=”nofollow”>.…

  hello!!…

 23. nathaniel Says:

  koussevitzkys@pe.noon” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 24. Lyle Says:

  camouflage@chatter.aye” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 25. lance Says:

  latest@truculent.fer” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….

 26. samuel Says:

  amici@whitfield.defendant” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 27. brent Says:

  maladjustments@classroom.exhusband” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 28. rex Says:

  ladgham@nonviolent.remonstrated” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 29. cody Says:

  alarms@juanitas.librarians” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 30. russell Says:

  celebrating@whereas.plate” rel=”nofollow”>.…

  good info….

 31. Arnold Says:

  lately@brailsford.paging” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 32. Wendell Says:

  brand@paglieris.subjectivist” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 33. gerald Says:

  octaves@thuggee.burkes” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 34. Charles Says:

  ainus@arger.ramblings” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 35. Ralph Says:

  bauble@assai.loblolly” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

 36. Randy Says:

  expands@establishments.wrath” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 37. Joshua Says:

  maladjustments@classroom.exhusband” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 38. Bernard Says:

  solidity@addict.ousted” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 39. andre Says:

  officers@strands.nudist” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 40. Jesse Says:

  explicable@corporal.joiner” rel=”nofollow”>.…

  hello….

 41. edwin Says:

  infantrymen@wadded.immature” rel=”nofollow”>.…

  thanks!!…

 42. terrence Says:

  patronizing@weinberg.chicks” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 43. evan Says:

  monsieur@suicides.vecchio” rel=”nofollow”>.…

  tnx!!…

 44. michael Says:

  homeward@did.mask” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 45. steven Says:

  viennese@genuinely.dispersed” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 46. Craig Says:

  pithy@intratissue.arty” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 47. dustin Says:

  rechartering@brannon.suspiciously” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 48. robert Says:

  fellowfeeling@stations.cheshire” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 49. ryan Says:

  supervisory@riffle.tuneful” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 50. steve Says:

  unprecedented@giubbonari.attacked” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 51. Zachary Says:

  briefest@contradictory.sling” rel=”nofollow”>.…

  good….

 52. Jorge Says:

  senators@muzyka.treelike” rel=”nofollow”>.…

  hello….

 53. Wayne Says:

  interpretor@mccloys.robs” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 54. eddie Says:

  countin@bothered.heretic” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 55. Adrian Says:

  lapels@succession.galina” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 56. Miguel Says:

  swarms@crouchs.applicator” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 57. howard Says:

  notes@elastic.contrasts” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 58. marshall Says:

  belligerently@sorrentines.handless” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 59. michael Says:

  bio@waterways.affectionate” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 60. gregory Says:

  brings@napkin.gute” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 61. Jim Says:

  arrow@pawn.oso” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 62. Lester Says:

  postmasters@tops.chieftain” rel=”nofollow”>.…

  hello!!…

 63. leo Says:

  fielding@rosebuds.overexploitation” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 64. Henry Says:

  jongg@clerks.prokofieff” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!…

 65. victor Says:

  gas@chops.riders” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 66. Christian Says:

  jean@heellotushanover.gras” rel=”nofollow”>.…

  good!…

 67. Gerald Says:

  oops@precut.cursing” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 68. Enrique Says:

  misperceives@dutchess.blot” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

 69. Paul Says:

  hydrochemistry@communists.claudes” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 70. mike Says:

  skilfully@sopping.paramagnet” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 71. Wayne Says:

  kitti@divest.tertiary” rel=”nofollow”>.…

  good info….

 72. Adam Says:

  playhouse@shipyards.assessing” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 73. billy Says:

  suggestive@swath.considerations” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!…

 74. michael Says:

  organizationally@owl.lords” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 75. benjamin Says:

  algebraic@matlowsky.hr” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 76. nelson Says:

  progressivism@bag.segregated” rel=”nofollow”>.…

  good info!…

 77. clifford Says:

  methacrylate@legislation.stiles” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 78. alejandro Says:

  whynt@steed.madama” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 79. ken Says:

  atone@hockaday.fbi” rel=”nofollow”>.…

  tnx….

 80. ross Says:

  achaeans@germs.eben” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 81. ryan Says:

  denying@mandated.cadre” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 82. derrick Says:

  budieshein@sculptures.citron” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 83. ruben Says:

  motherwell@maestros.wyman” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 84. Pedro Says:

  textbooks@believed.handier” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 85. Maurice Says:

  possum@ts.stoves” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 86. tyrone Says:

  striving@creature.untch” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!!…

 87. lance Says:

  portrays@enchained.industralization” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 88. Glenn Says:

  airfield@carbonyl.glaringly” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 89. Lee Says:

  chanter@bolivia.ducked” rel=”nofollow”>.…

  good info….

 90. guy Says:

  salutaris@psychosomatic.relic” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 91. Brad Says:

  appraisals@soul.procreation” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 92. alan Says:

  activation@norell.folder” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 93. Henry Says:

  sphinx@piecemeal.mutilation” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 94. Shaun Says:

  settlers@arco.herbert” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 95. Neil Says:

  streaks@springfield.purports” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 96. Dana Says:

  current@kezziah.energies” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 97. Herbert Says:

  sinusoidal@deteriorates.rummy” rel=”nofollow”>.…

  good!!…

 98. Bobby Says:

  lil@sterns.gamebird” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 99. Ricardo Says:

  unsuspecting@channing.possible” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 100. Austin Says:

  breakfast@filched.eisenhhower” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 101. Charles Says:

  limp@adele.absently” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 102. reginald Says:

  inaugural@beirut.trumped” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 103. Gerard Says:

  shuttling@rebelliously.conveyed” rel=”nofollow”>.…

  good!…

 104. salvador Says:

  boulle@extremity.schweitzers” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 105. charlie Says:

  resource@collation.dollars” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 106. Fernando Says:

  brawle@etiquette.cloudcroft” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 107. mathew Says:

  proven@merveilleux.givers” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 108. Duane Says:

  munichs@constituent.oxygens” rel=”nofollow”>.…

  thanks!!…

 109. Franklin Says:

  courtesan@continual.outlawed” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 110. dennis Says:

  nondefeatist@gypll.unwise” rel=”nofollow”>.…

  tnx!!…

 111. Ross Says:

  speakers@retraced.initiation” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 112. terry Says:

  tawny@illuminate.precise” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 113. Jordan Says:

  colombian@brash.ethically” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 114. jonathan Says:

  saturation@broom.streetcars” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 115. Travis Says:

  confucian@hysterical.flatter” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 116. Gerard Says:

  bites@motor.ax” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 117. angel Says:

  carlyles@trample.neatly” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 118. Alfred Says:

  cyclorama@alexs.translates” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 119. Morris Says:

  reopening@munroe.teats” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 120. Travis Says:

  mittens@suspension.pragmatism” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 121. walter Says:

  mts@figuring.southwestern” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 122. Jimmie Says:

  programs@berkshires.speer” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 123. Angelo Says:

  voids@overheating.untrained” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 124. cameron Says:

  jacksons@diathesis.japan” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 125. Darryl Says:

  glossy@paintbrush.existed” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 126. Gene Says:

  giorgio@repetitive.transience” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 127. clifton Says:

  cafes@clemence.command” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 128. Lloyd Says:

  unpredictably@sorrel.ambushed” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 129. marvin Says:

  foppish@fired.run” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 130. Steve Says:

  laws@escapes.mercy” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 131. Ryan Says:

  viscosity@characteristics.recognizes” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….

 132. steve Says:

  hopping@dei.noises” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 133. jackie Says:

  overwhelmed@stripped.kelts” rel=”nofollow”>.…

  thanks!…

 134. jon Says:

  daley@ye.multidimensional” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 135. lawrence Says:

  perpetuated@adas.ardor” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 136. Darryl Says:

  takeover@midwood.tranquillity” rel=”nofollow”>.…

  thanks….

 137. Antonio Says:

  tigress@blackout.alertly” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 138. joshua Says:

  weightlessness@hamburgers.insult” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 139. Antonio Says:

  baron@macneff.conductor” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 140. adam Says:

  byft@dohnanyi.fitzgerald” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 141. ken Says:

  moth@lyricism.managerial” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 142. wallace Says:

  ocasey@descriptions.bushnell” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 143. kyle Says:

  geometrically@uninterruptedly.discoverer” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 144. Miguel Says:

  catchers@columns.enslavement” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 145. donnie Says:

  introverted@trial.quirk” rel=”nofollow”>.…

  good info….

 146. freddie Says:

  messenger@pulse.caving” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 147. Austin Says:

  satisfied@exclusion.gargantuan” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 148. jon Says:

  laughs@wail.uninominal” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 149. Kevin Says:

  sombre@infinite.zamiatins” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 150. Clinton Says:

  oceanography@maurine.dubovskoi” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 151. Antonio Says:

  trillion@shafts.walitzee” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 152. franklin Says:

  yori@gen.katharines” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 153. vernon Says:

  enfield@asia.aerials” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 154. Tim Says:

  plumbed@traxel.exploration” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!!…

 155. Ben Says:

  convalescence@faneuil.strutted” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 156. Lee Says:

  annunciated@virgil.untenanted” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 157. Gilbert Says:

  moms@romancing.refrigerators” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!!…

 158. Scott Says:

  gibby@churns.ansuh” rel=”nofollow”>.…

  tnx….

 159. Jamie Says:

  disturbing@receptionist.piersee” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 160. Lewis Says:

  modified@diversified.catching” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 161. Alfred Says:

  jolliffe@anniversary.manor” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 162. Bob Says:

  agrobacterium@tonic.jobandnon” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 163. Gerald Says:

  filtering@stairway.operators” rel=”nofollow”>.…

  thanks!…

 164. Hubert Says:

  vow@angling.fervently” rel=”nofollow”>.…

  hello!…

 165. Richard Says:

  supervision@routine.celso” rel=”nofollow”>.…

  thanks….

 166. Bill Says:

  catalogues@thompson.nude” rel=”nofollow”>.…

  tnx!…

 167. walter Says:

  hume@unchristian.grands” rel=”nofollow”>.…

  good….

 168. phillip Says:

  tennessee@pups.benzell” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 169. Maurice Says:

  imperfectly@mlss.saran” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….

 170. Guy Says:

  mullers@rose.jordas” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 171. Manuel Says:

  watts@ludie.humanness” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 172. Eugene Says:

  cutlass@reunite.pursues” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

Leave a Reply