СПЕЦИАЛНОСТ “МАШИНИ И СИСТЕМИ С ЦПУ”


Приема по специалността е след осми клас. Срока на обучение е 5 години. След успешно взети държавни изпити,учениците получават средно образование, трета степен на професионална квалификация. След успешно завършен 12 клас, учениците, които желаят, могат да положат изпити за втора степен на професионална квалификация по специалността. Учениците получават професионална квалификация по професия “Машинен техник”. Паралелката е с интензивно изучаване на английски език.
Обучението по специалността предлага придобиване на специализирани познания в областта на машиностроенето и металообработването. През курса на обучение учениците се запознават със съвременни металорежещи машини с цифрово-програмно управление. Изучават се съвременни компютърни технологии и проектиране чрез CAD-CAM системи и мултимедия.