Публични покани

Модул “Подобряване на училищната среда” на Национална програма “Модернизация на материалната база на училище” за 2014
-Архитектурно заснемане, конструктивно обследване и изготвяне на технически паспорт

.

ПОКАНА 21.11.2014 г.

.


ДОКУМЕНТИ

.

ОБРАЗЕЦ НА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ