Прием за учебна 2024/2025 г.

Прием на документи:

15.07.2024 г. – 17.07.2024 г. /от 8:00 до 17:30 часа/

За учебната 2024/2025 г. ПГМТ извършва прием на ученици след завършен седми клас в дневна форма на обучение по седем специалности, както следва:

Балообразуването при кандидатстване се сформира от двата удвоени резултата от НВО по БЕЛ и Математика и оценките по БЕЛ и Математика от дипломата за 7-ми клас.

Необходими документи при записване:

  1. Заявление до директора;
  2. Свидетелство за основно образование;
  3. Медицинско свидетелство за здравословно състояние на ученика;
  4. Лична здравно – профилактична карта, попълнена от личния лекар с имунизационен статус;
  5. Именник /получава се от ПГМТ/