Прием

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАФИКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ ПО ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Необходими документи при записване:

  1. Заявление до директора;
  2. Свидетелство за основно образование;
  3. Медицинско свидетелство за здравословно състояние на ученика;
  4. Снимка – 1бр.
  5. Лична здравно – профилактична карта, попълнена от личния лекар с имунизационен статус;
  6. Именник /получава се от ПГМТ/