Програмно осигуряване

СПЕЦИАЛНОСТ: „ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ“
ПРОФЕСИЯ: „ПРОГРАМИСТ“

Изучават се съвременни езици и методи за програмиране, технологии за създаване на програмно осигуряване и за представяне и поддръжка на бази и структури от данни.