Еразъм Акредитации

Отлично свършена работа на комисията по интернационализация с председател г-жа Фани Пейчева!

ПГМТ „ Проф. Цветан Лазаров“ е единственото училище в селекцията на Центъра за развитие на човешките ресурси, което печели акредитации и в двата сектора- „Училищно образование“ и „Професионално образование и обучение“

Акредитациите по Еразъм+ ще дадат възможност на ученици и преподаватели от ПГМТ „ Проф. Цветан Лазаров“ да пътуват в Европа в периода 2022-2027г. Целта на изпълняваните мобилности е провеждане на ученически стажове, летни практики, обучения и споделяне на добри практики в сферата на професионалното и дуалното образование, както и участие на учители в образователни мобилности. По този начин училището ще има шанс да подпомогне своите възпитаници и учители в професионалното им израстване и в превръщането им в конкурентноспособни кадри на пазара на труда.

Акредитацията признава качеството на предишните проекти на образователната институция и има за цел да насърчава организации, постигнали резултати с доказано високо качество в подготовката и провеждането на мобилности на обучаеми и персонал в областта на професионалното и училищното образование и обучение.