КОД 4810301
СПЕЦИАЛНОСТ „ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ”
КОД 5211401
СПЕЦИАЛНОСТ „МЕХАТРОНИКА”
КОД 5210105
СПЕЦИАЛНОСТ „МАШИНИ И СИСТЕМИ С ЦПУ”
КОД 5230301                                                             СПЕЦИАЛНОСТ „ПРОМИШЛЕНА ЕЛЕКТРОНИКА”
КОД 5250101
СПЕЦИАЛНОСТ „АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА”
КОД 5250103
СПЕЦИАЛНОСТ „ АВТОМОБИЛНА МЕХАТРОНИКА”