История

ИЗ ИСТОРИЯТА НА ПГМТ “ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ” – ПЛОВДИВ


В началото на 1949 г. излиза Министерско постановление за разкриване на Механотехническа гимназия.

Първата учебна година започва в сградата на Техникума по дървообработване и вътрешна архитектура на ул. “Гладстон” №70. Приети са 83 ученика, които се обучават в пет специалности.

От 1952 г. до 1957 г. училището става Техникум по машиностроене и приборостроене, а след това Техникум по механотехника.
За петдесетгодишнината си, училището се преименува на гимназия по механотехника “Професор Цветан Лазаров”, на името на изобретателя на самолетите ЛАЗ.

През учебната 1954-1955 г. са построени първите учебни работилници и са положени основите на новата учебна сграда. Под ръководството на директора, новата сграда е завършена, а учебните работилници разширени и в тях започват занятия през учебната 1960-1961 г.

Педагогическият персонал в училището винаги работи с желание и ентусиазъм. Ние винаги се стремим към обновяване и отлично качество на обучението.

От нашето училище започва разработването и въвеждането на кабинетната система,която днес е утвърдена практика в нашата образователна система.
В училището е започнало и въвеждането на производството на сложна продукция по време на учебната практика. Годишно са се произвеждали по 25-30 струга “С8М”.

Колективът е пионер в обучението по лабораторна практика и в прилагането на програмното обучение.
Напълно закономерен е фактът, че в продължение на 18 години училището е национален първенец, а от 1962 г. е обявено за образцово.

През 1970 г. училището е домакин и на национално-практическа конференция по образованието.
Обучението се извършва по широк кръг специалности от областите машиностроене, транспорт.
Училището винаги е било в крак с времето и затова непрекъснато е актуализирало номенклатурата от професии и специалности, по които подготвя специалисти.

С министерско постановление от от 07.04.2003 , училището се преименува в Професионална гимназия по механотехника “Професор Цветан Лазаров”.

ПГМТ “Проф. Цв. Лазаров” е единственото училище в страната за подготовка по специалностите:”Експлоатация и ремонт на летателни апарати” и “Експлоатация и ремонт на електронно-приборна авиационна техника” и едно от трите, обучаващи по специалността “Художествени изделия от метал”.20% от приема в авиационните специалности в Технически университет София, Филиал Пловдив е предвиден за възпитаниците на ПГМТ “Проф. Цв. Лазаров”, специалности “Експлоатация и ремонт на електронно-приборна авиационна техника” и “Експлоатация и ремонт на летателни апарати”.