СПЕЦИАЛНОСТ “СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ “

Приема по специалността е след седми клас. Срока на обучение е 5 години. След успешно взети държавни изпити,учениците получават средно образование, трета степен на професионална квалификация. След успешно завършен 12 клас, учениците, които желаят, могат да положат изпити за придобиване Read More …

СПЕЦИАЛНОСТ “ПРОМИШЛЕНА ЕЛЕКТРОНИКА “

Приема по специалността е след седми клас. Срока на обучение е 6 години. След успешно взети държавни изпити,учениците получават средно образование, трета степен на професионална квалификация. След успешно завършен 12 клас, учениците, които желаят, могат да положат изпити за придобиване Read More …