Новини

Брой незаети места след трето класиране

Записване след трето класиране

Прием на документи: 01.09.2022 г. – 08.09.2022 г. /от 09:00 ч. до 16:30 ч./
Обяваване на класираните ученици: на 09.09.2022 г. /до 12:30 ч./
Записване на класираните ученици: на 09.09.2022 г. /от 12:30 ч. до 16:30 ч. /


За записването са нужни следните документи:
1. Заявление (попълва се на място в училището);
2. Оригинал на свидетелството за основно образование;
3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика.

ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА С ВЪПРОСИ ЗА ПРИЕМА: 0896 610 721
Отбелязваме Деня на безопастността на движението по пътищата – 29 юни 2022


Възстановяване на присъствен образователен процес

Присъственият образователен процес ще бъде възстановен, считано от 29.03.2022г. при осигурена безопасна среда, спазване Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка и утвърдения Правилник за работа през 2021/2022 година в условията на COVID-19 и при извънредни ситуации.


Декларации за съгласие за тестване на ученици

 


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ,

Считано от утре 01.12.21 г. (сряда) учениците ще се обучават присъствено на ротационен принцип, съгласно изискванията, разписани в заповедите на Министъра на здравеопазването и Министъра на образованието и науката и в утвърдените Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка.
График за ротационно обучение:
в периода 01.12.21 г. – 07.12.21 г. вкл. :
– присъствено ще се обучават паралелките от Xа, Xб, Xв, Xг, XI, XII клас.
– ОРЕС: VIII, IX и Xд клас.
в периода 08.12.21 г. – 14.12.21 г. вкл.:
– присъствено ще се обучават паралелките от VIII, IX и Xд клас.
– ОРЕС: Xа, Xб, Xв, Xг, XI, XII клас.


Откриване на учебната 2021-2022 година

Уважаеми ученици и родители,

поради епидемиологичната обстановка във връзка с COVID-19, откриването на новата 2021-2022 година ще се проведе тържествено само с учениците от осми клас от 9:00 ч. в двора на училището.
Останалите класове се организират в 10:00 ч. от класните ръководители.

Желаем успешна година на всички!


СУПЕРКОМПЮТЪР ZEN

На 14.10.2020 г. в АУЛА 1 на ПГМТ „Професор Цветан Лазаров“ бе представена презентацията на учениците, които са участвали в Лятно училище към IT Академия – Пловдив.

Нашите ученици от ХIIА клас: Даниил Георгиев и Борислав Танев и ученикът от ПГЕЕ от ХIА клас – Дамян Кушев заедно с техният ръководител Атанас Костов направиха презентация от ученици за ученици на тема „Суперкомпютър ZEN” по учебен проект за ТЕХПАРК Пловдив с учебни цели. Проектът продължава и тази година.

Презентацията бе представена пред всички ученици, които са в специалностите „Приложно програмиране“, „Програмно осигуряване“ и „Системно програмиране“.


Откриване на учебната 2020-2021 година

Уважаеми ученици и родители,

поради епидемиологичната обстановка във връзка с COVID-19, откриването на новата 2020-2021 година ще се проведе само с учениците от осми клас от 9:00 в двора на училището.

Желаем успешна година на всички!

 

НАРЪЧНИК ЗА РОДИТЕЛИ

Във връзка с писмо на МОН № 9105-283/28.08.2020 г. Наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“ достъпен на адрес – https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing

 

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ В ИНТЕРНЕТ

Във връзка с писмо на МОН № 9105-283/28.08.2020 г.
Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет на адрес –
 https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf и линк за сваляне на брошурата: https://we.tl/t-xtLMbGDLcS

 

 

 

^47E270C1AEBE015ADF75D5D99309E04E3041D2C37EB009F193^pimgpsh_fullsize_distr

eulogo2989

 

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.

Училището работи по Проект “Домино” – дуално образование по швейцарски модел.

https://www.facebook.com/swissdualeducationbulgaria/

 

УЧИЛИЩЕ: ПГМТ “Проф. Цв. Лазаров”, г.Пловдив, община Пловдив
Клас: Паралелка Описание Брой
свободни
места
Дата на
публикуване
9 “Системно програмиране” Прием след седми клас 1 01.09.2017 г.
9 “Автомобилна мехатроника” Прием след седми клас 1 01.09.2017 г.
9 “Автотранспортна техника” прием след осми клас 1 01.09.2017 г.
10 “Системно програмиране” Прием след седми клас 1 01.09.2017 г.
10 “Мехатроника” прием след седми клас 10 01.09.2017 г.
8 Мехатроника прием след седми клас 1 01.09.2017 г.
8 Машини и системи с ЦПУ обучение чрез работа, прием след завършен седми клас 9 01.09.2017 г.
9 Мехатроника прием след седми клас 6 01.09.2017 г.
10 Автомобилна мехатроника прием след седми клас 2 01.09.2017 г.
10 “Автотранспортна техника” прием след осми клас 2 01.09.2017 г.
10 Машини и системи с ЦПУ прием след осми клас, обучение чрез работа /дуална/ 12 01.09.2017 г.
11 “Системно програмиране” прием след седми клас 2 01.09.2017 г.
11 Мехатроника прием след седми клас 2 01.09.2017 г.
11 Мехатроника прием след осми клас 10 01.09.2017 г.
11 “Автотранспортна техника” прием след осми клас 7 01.09.2017 г.
12 “Автотранспортна техника” прием след осми клас 2 01.09.2017 г.
дата на генериране: 01.09.2017 15:46