Прием

І. Попълване на незаетите места след ІV етап на класиране за ученици след основно образование да се извършва в съответствие с Наредба № 10/01.10.2016 г. по следния график:

Прием на документи:

21.08.2023 г. – 23.08.2023 г. /от 09.00 ч. до 16.30 ч./

Обявяване на класираните ученици:

24.08.2023 г. /до 12.30 ч./

Записване на класираните ученици:

На 24.08.2023 г./от 13.30 ч. до 16.30 ч./

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

За учебната 2023/2024 г. ПГМТ извършва прием на ученици след завършен седми клас в дневна форма на обучение по седем специалности, както следва:

Балообразуването при кандидатстване се сформира от двата удвоени резултата от НВО по БЕЛ и Математика и оценките по БЕЛ и Математика от дипломата за 7-ми клас.

Необходими документи при записване:

  1. Заявление до директора;
  2. Свидетелство за основно образование;
  3. Медицинско свидетелство за здравословно състояние на ученика;
  4. Лична здравно – профилактична карта, попълнена от личния лекар с имунизационен статус;
  5. Именник /получава се от ПГМТ/