Еразъм +

Училищно образование

Проект „Мисия Успешен Учител – Ученето е Живот!” № 2020-1-BG01-KA101-301B2CF1

Проект “Знание без граници” № 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030681

Проект № 2023-1-BG01-KA121-SCH-000121594 / Акредитация в областта на УО с № 2021-1-BG01-KA120-SCH-000043777

Проект № 2022-1-BG01-KA121-SCH-000060115 / Акредитация в областта на УО с № 2021-1-BG01-KA120-SCH-000043777


 

Акредитации

 


Професионално образование

Проект 2024-1-BG01-KA121-VET-000201851 по Aкредитация в областта на ПОО с № 2021-1-BG01-KA120-VET-000043777

Проект № 2023-1-BG01-KA121-VET-000121596 / Aкредитация в областта на ПОО № 2021-1-BG01-KA120-VET-000043777

Проект № 2022-1-BG01-KA121-VET-000060099 / Aкредитация в областта на ПОО с № 2021-1-BG01-KA120-VET-000043777

Проект „Крачка напред към кариерното развитие“ №2020-1-BG01-KA102-089C60AD