Приложно програмиране

СПЕЦИАЛНОСТ: „ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ“
ПРОФЕСИЯ: „ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ“

През периода на обучение учениците се запознават детайлно със създаването на алгоритми и приложен софтуер чрез съвременни езици и технологии, операционни системи. Изучават се програмни продукти в сферата на интернет програмирането и WEB дизайна.

След завършване на обучението си учениците могат да се реализират във фирми като консултанти, поддръжка на софтуер, интернет и приложения, администратори на уеб сайт, фрилансери и др.