Автотранспортна техника

СПЕЦИАЛНОСТ: „АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА“
ПРОФЕСИЯ: „ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА“

Основна цел на обучението по професията е придобиване на професионални компетенции за безопасно техническо обслужване, ремонт и експлоатация на транспортната техника. Съгласно учебния план, учениците получават Свидетелство за управление на МПС – категория „В“. Завършилите тази специалност са на първо място сред най-търсените кадри от фирмите в автомобилната индустрия.