Автомобилна мехатроника

СПЕЦИАЛНОСТ: „АВТОМОБИЛНА МЕХАТРОНИКА“
ПРОФЕСИЯ: „ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА“

Специалността включва изучаването на механичните, електронните и информационните системи на автомобила. По време на обучението се преподават моделите, на базата на които са построени системите за управление в съвременните автомобили, както и конструкцията и характеристиките на основните мехатронни компоненти. Съгласно учебния план, учениците получават Свидетелство за управление на МПС – категория „В“. Завършилите тази специалност са сред най-търсените кадри от фирмите в автомобилната индустрия.