Машини и системи с ЦПУ

СПЕЦИАЛНОСТ: „МАШИНИ И СИСТЕМИ С ЦПУ“
ПРОФЕСИЯ: „МАШИНЕН ТЕХНИК“

Дуално обучение

Специалността е една от най-търсените от работодателите напоследък. Учениците имат възможност да се обучават в дуална форма, като съвместяват учебните занятия с платен стаж в реална работна среда. Специалността предлага придобиване на специализирани познания в областта на машиностроенето и металообработването. През курса на обучение учениците се запознават със съвременни машини с цифрово-програмно управление, компютърни технологии и проектиране чрез CAD-CAM системи.