Ремонт на летателни апарати

НОВА СПЕЦИАЛНОСТ:

СПЕЦИАЛНОСТ: „РЕМОНТ НА ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ“
ПРОФЕСИЯ: „АВИАЦИОНЕН ТЕХНИК“
Дуално обучение

Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности за извършване на: техническа диагностика на състоянието и ремонтиране на конструкцията на летателните апарати, техните двигатели, механичните системи и електрическата система; сглобяване на конструкцията на летателни апарати.