Проект „Мисия Успешен Учител – Ученето е Живот!” № 2020-1-BG01-KA101-301B2CF1

Проектните дейности по „Мисия Успешен Учител – Ученето е Живот!” включват квалификации на преподаватели от ПГМТ „Проф. Цветан Лазаров“ в две европейски държави: Италия и Испания.

Избраните курсове ще усъвършенстват компетентностите на учителите и ще подобрят уменията им за прилагане на модерни технологии в процеса на обучение. Проектът и планираните в него дейности са насочени към развиване на професионалните умения на участниците. Ще бъдат овладени различни методи и техники за изучаване, изследване и анализиране на разнообразни иновативни инструменти за преподаване.

Максималният размер на безвъзмедните средства е 21390 евро.