Проект „Крачка напред към кариерното развитие“ № 2020-1-BG01-KA102-089C60AD

Проектните дейности по „Крачка напред към кариерното развитие“ включват мобилност на ученици с образователна цел в гр. Сарагоса, Испания от специалностите “Автомобилна мехатроника” и “Автотранспортна техника”, придружавани от учители по професионална подготовка.

Реализирането на проекта „Крачка напред към кариерното развитие” ще даде възможност да се повиши привлекателността на професиите, да се внедрят иновации в професионалното обучение, с цел по-високата конкурентноспособност на учениците, завършващи средно образование в училището, както и да се улесни преходът на учащите от образователната система към трудовия пазар.

Максималният размер на безвъзмедните средства е 40328 евро.