Новини

 

Необходими документи при записване:

  1. Заявление до директора /получава се от ПГМТ/;

  2. Свидетелство за основно образование – оригинал;

  3. Медицинско свидетелство за здравословно състояние на ученика – оригинал;

  4. Лична здравно – профилактична карта, попълнена от личния лекар с имунизационен статус;

  5. Именник /получава се от ПГМТ/

 

Работно време за подаване на документи:

От 8:00 до 17:30 часа в каб. 6

 

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ 2024/2025

 


ВАЖНО ЗА АБИТУРИЕНТИТЕ

 


Срок за подаване на заявления за допускане до изпит по чл.135 от ЗПУО от зрелостници и лица притежаващи диплома за средно образование: 24.04.2024 – 26.04.2024г. – Заповед


Национално състезание“Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС”

 

В периода 22-23.03.2024г. ПГМТ “Проф. Цветан Лазаров” – гр. Пловдив бе домакин на Национално състезание “Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС”. Нашият отбор се изправи срещу силна конкуренция от 10 отбора от региона на Пловдив. Нашите момчета демонстрираха безспорни умения и талант. С гордост съобщаваме, че отборът ни не само спечели 🥇1-во място в комплексната надпревара, но и се отличи със сребърни медали в различните дисциплини.

Благодарности на целия екип от професионалисти на ПГМТ “Проф. Цветан Лазаров” – гр. Пловдив за неуморната им работа и ангажираност! 🚘🏆👨‍🔧

Специални благодарности на Автосервиз Димов за партньорството!

#YoungCarMechanic #InterCars


Държавните зрелостни изпити 2023/2024 учебна година


Откриване на учебната 2023/2024 учебна година

Уважаеми родители и ученици,

Откриването на учебната 2023/2024 година ще се състои на 15.09. от 9:00 часа в двора на училището.

Очакваме Ви!


І. Попълване на незаетите места след ІV етап на класиране за ученици след основно образование да се извършва в съответствие с Наредба № 10/01.10.2016 г. по следния график:

Прием на документи:

21.08.2023 г. – 23.08.2023 г. /от 09.00 ч. до 16.30 ч./

Обявяване на класираните ученици:

24.08.2023 г. /до 12.30 ч./

Записване на класираните ученици:

На 24.08.2023 г./от 13.30 ч. до 16.30 ч./

 


Държавните зрелостни изпити 2022/2023 учебна година


 

ДЕН БЕЗ ЗАГИНАЛИ НА ПЪТЯ

За седма година Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL организира Ден без загинали на пътя в рамките на Дните на безопасността на пътя между 16 и 22 септември с мото “Остани жив! Пази живота!” Тази година за Ден без загинали на пътя е определен 21 септември.

В тази връзка Училищната комисия по БДП апелира всички да спазват правилата за движение по пътищата, без значение дали в конкретния момент са шофьори, пешеходци или се придвижват с велосипед, тротинетка или друго средство. Защото е важно вниманието на всеки един гражданин да се насочи към прилагането на ефективни модели и реални действия за намаляване броя на пътно-транспортните произшествия в района и страната.

 

https://www.mvr.bg/videos/librariesprovider74/default-video-library/roadpol-safety-days-2022_bg-fvo-and-sub-full-hd.mp4?sfvrsn=c8e74628_0 


 

Откриване на учебната 2022-2023 година

Уважаеми ученици и родители,
откриването на новата 2022-2023 уч. година ще се проведе на 15 септември от 9:00 ч. в двора на училището.

Желаем успешна година на всички!


График на учебните часове

Уважаеми ученици и родители,
учебните часове за всички класове от новата 2022-2023 уч. година ще започват в 7:30 часа с времетраене 40 минути.


 

Отбелязваме Деня на безопастността на движението по пътищата – 29 юни 2022


Възстановяване на присъствен образователен процес

Присъственият образователен процес ще бъде възстановен, считано от 29.03.2022г. при осигурена безопасна среда, спазване Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка и утвърдения Правилник за работа през 2021/2022 година в условията на COVID-19 и при извънредни ситуации.


Декларации за съгласие за тестване на ученици

 


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ,

Считано от утре 01.12.21 г. (сряда) учениците ще се обучават присъствено на ротационен принцип, съгласно изискванията, разписани в заповедите на Министъра на здравеопазването и Министъра на образованието и науката и в утвърдените Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка.
График за ротационно обучение:
в периода 01.12.21 г. – 07.12.21 г. вкл. :
– присъствено ще се обучават паралелките от Xа, Xб, Xв, Xг, XI, XII клас.
– ОРЕС: VIII, IX и Xд клас.
в периода 08.12.21 г. – 14.12.21 г. вкл.:
– присъствено ще се обучават паралелките от VIII, IX и Xд клас.
– ОРЕС: Xа, Xб, Xв, Xг, XI, XII клас.


Откриване на учебната 2021-2022 година

Уважаеми ученици и родители,

поради епидемиологичната обстановка във връзка с COVID-19, откриването на новата 2021-2022 година ще се проведе тържествено само с учениците от осми клас от 9:00 ч. в двора на училището.
Останалите класове се организират в 10:00 ч. от класните ръководители.

Желаем успешна година на всички!


СУПЕРКОМПЮТЪР ZEN

На 14.10.2020 г. в АУЛА 1 на ПГМТ „Професор Цветан Лазаров“ бе представена презентацията на учениците, които са участвали в Лятно училище към IT Академия – Пловдив.

Нашите ученици от ХIIА клас: Даниил Георгиев и Борислав Танев и ученикът от ПГЕЕ от ХIА клас – Дамян Кушев заедно с техният ръководител Атанас Костов направиха презентация от ученици за ученици на тема „Суперкомпютър ZEN” по учебен проект за ТЕХПАРК Пловдив с учебни цели. Проектът продължава и тази година.

Презентацията бе представена пред всички ученици, които са в специалностите „Приложно програмиране“, „Програмно осигуряване“ и „Системно програмиране“.


Откриване на учебната 2020-2021 година

Уважаеми ученици и родители,

поради епидемиологичната обстановка във връзка с COVID-19, откриването на новата 2020-2021 година ще се проведе само с учениците от осми клас от 9:00 в двора на училището.

Желаем успешна година на всички!

 

НАРЪЧНИК ЗА РОДИТЕЛИ

Във връзка с писмо на МОН № 9105-283/28.08.2020 г. Наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“ достъпен на адрес – https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing

 

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ В ИНТЕРНЕТ

Във връзка с писмо на МОН № 9105-283/28.08.2020 г.
Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет на адрес –
 https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf и линк за сваляне на брошурата: https://we.tl/t-xtLMbGDLcS

 

 

 

^47E270C1AEBE015ADF75D5D99309E04E3041D2C37EB009F193^pimgpsh_fullsize_distr

eulogo2989

 

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.

Училището работи по Проект “Домино” – дуално образование по швейцарски модел.

https://www.facebook.com/swissdualeducationbulgaria/

 

УЧИЛИЩЕ: ПГМТ “Проф. Цв. Лазаров”, г.Пловдив, община Пловдив
Клас: Паралелка Описание Брой
свободни
места
Дата на
публикуване
9 “Системно програмиране” Прием след седми клас 1 01.09.2017 г.
9 “Автомобилна мехатроника” Прием след седми клас 1 01.09.2017 г.
9 “Автотранспортна техника” прием след осми клас 1 01.09.2017 г.
10 “Системно програмиране” Прием след седми клас 1 01.09.2017 г.
10 “Мехатроника” прием след седми клас 10 01.09.2017 г.
8 Мехатроника прием след седми клас 1 01.09.2017 г.
8 Машини и системи с ЦПУ обучение чрез работа, прием след завършен седми клас 9 01.09.2017 г.
9 Мехатроника прием след седми клас 6 01.09.2017 г.
10 Автомобилна мехатроника прием след седми клас 2 01.09.2017 г.
10 “Автотранспортна техника” прием след осми клас 2 01.09.2017 г.
10 Машини и системи с ЦПУ прием след осми клас, обучение чрез работа /дуална/ 12 01.09.2017 г.
11 “Системно програмиране” прием след седми клас 2 01.09.2017 г.
11 Мехатроника прием след седми клас 2 01.09.2017 г.
11 Мехатроника прием след осми клас 10 01.09.2017 г.
11 “Автотранспортна техника” прием след осми клас 7 01.09.2017 г.
12 “Автотранспортна техника” прием след осми клас 2 01.09.2017 г.
дата на генериране: 01.09.2017 15:46