Прием за учебната 2019/20 година

Какво да направите когато излязат резултатите от класирането след 7 клас.?

Записване на приетите ученици 12.07, 15.07 и 16.07.2019 г. от 08.00 до 17.30 часа в ПГМТ каб.6

Презентация на специалностите


Професия “Програмист”, Специалност “Програмно осигуряване”

Професия “Приложен програмист”, Специалност “Приложно програмиране”

Професия “Техник – приложник”, Специалност “Промишлена естетика и дизайн”

Професия “Машинен техник”, Специалност “Машини и системи с ЦПУ” дуална форма на обучение

Професия “Мехатроника”, Специалност “Мехатроника”

Професия “Монтьор по автоматизация”, Специалност “Автоматизирани  системи”

Професия “Техник по транспортна техника”, Специалност “Автотранспортна техника”

Професия “Техник по транспортна техника”, Специалност “Автомобилна мехатроника”

Завършващите ученици от специалностите „Автомобилна мехатроника” и „Автотранспортна техника”получават Безплатни шофьорски книжки

^47E270C1AEBE015ADF75D5D99309E04E3041D2C37EB009F193^pimgpsh_fullsize_distr

eulogo2989

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.

Училището работи по Проект “Домино” – дуално образование по швейцарски модел.

https://www.facebook.com/swissdualeducationbulgaria/

УЧИЛИЩЕ: ПГМТ “Проф. Цв. Лазаров”, г.Пловдив, община Пловдив
Клас: Паралелка Описание Брой
свободни
места
Дата на
публикуване
9 “Системно програмиране” Прием след седми клас 1 01.09.2017 г.
9 “Автомобилна мехатроника” Прием след седми клас 1 01.09.2017 г.
9 “Автотранспортна техника” прием след осми клас 1 01.09.2017 г.
10 “Системно програмиране” Прием след седми клас 1 01.09.2017 г.
10 “Мехатроника” прием след седми клас 10 01.09.2017 г.
8 Мехатроника прием след седми клас 1 01.09.2017 г.
8 Машини и системи с ЦПУ обучение чрез работа, прием след завършен седми клас 9 01.09.2017 г.
9 Мехатроника прием след седми клас 6 01.09.2017 г.
10 Автомобилна мехатроника прием след седми клас 2 01.09.2017 г.
10 “Автотранспортна техника” прием след осми клас 2 01.09.2017 г.
10 Машини и системи с ЦПУ прием след осми клас, обучение чрез работа /дуална/ 12 01.09.2017 г.
11 “Системно програмиране” прием след седми клас 2 01.09.2017 г.
11 Мехатроника прием след седми клас 2 01.09.2017 г.
11 Мехатроника прием след осми клас 10 01.09.2017 г.
11 “Автотранспортна техника” прием след осми клас 7 01.09.2017 г.
12 “Автотранспортна техника” прием след осми клас 2 01.09.2017 г.
дата на генериране: 01.09.2017 15:46