Новини

Уважаеми родители и ученици,

Съгласно решение на Областни кризисен щаб се преустановяват присъствените учебни занятия. За периода 24.11.2020 г.-04.12.2020 г. вкл.

Образователният процес ще се провежда от разстояние в електронна среда по утвърденото седмично разписание.  
Присъствените учебни занятия се възобновяват на 07.12.2020 г. 


Информираме ви,че имаме 1 учител  и 1 ученик с положителни проби с Ковид-19.

Под карантина поради контакт с близък с Ковид-19 са 5 ученик и 1 учител.


СУПЕРКОМПЮТЪР ZEN

На 14.10.2020 г. в АУЛА 1 на ПГМТ „Професор Цветан Лазаров“ бе представена презентацията на учениците, които са участвали в Лятно училище към IT Академия – Пловдив.

Нашите ученици от ХIIА клас: Даниил Георгиев и Борислав Танев и ученикът от ПГЕЕ от ХIА клас – Дамян Кушев заедно с техният ръководител Атанас Костов направиха презентация от ученици за ученици на тема „Суперкомпютър ZEN” по учебен проект за ТЕХПАРК Пловдив с учебни цели. Проектът продължава и тази година.

Презентацията бе представена пред всички ученици, които са в специалностите „Приложно програмиране“, „Програмно осигуряване“ и „Системно програмиране“.


Откриване на учебната 2020-2021 година

Уважаеми ученици и родители,

поради епидемиологичната обстановка във връзка с COVID-19, откриването на новата 2020-2021 година ще се проведе само с учениците от осми клас от 9:00 в двора на училището.

Желаем успешна година на всички!

 

НАРЪЧНИК ЗА РОДИТЕЛИ

Във връзка с писмо на МОН № 9105-283/28.08.2020 г. Наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“ достъпен на адрес – https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing

 

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ В ИНТЕРНЕТ

Във връзка с писмо на МОН № 9105-283/28.08.2020 г.
Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет на адрес –
 https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf и линк за сваляне на брошурата: https://we.tl/t-xtLMbGDLcS

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАФИКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ ПО ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 

Свободни места след трето класиране: тук

Необходими документи при записване:

  1. Заявление до директора;
  2. Свидетелство за основно образование;
  3. Медицинско свидетелство за здравословно състояние на ученика;
  4. Снимка – 1бр.
  5. Лична здравно – профилактична карта, попълнена от личния лекар с имунизационен статус;
  6. Именник /получава се от ПГМТ/

 

Прием за 2020/2021 учебна година

 

Дейности по прием за учебната 2020/2021 година

 

 

План-прием за учебната 2020/ 2021  година

 

Наименование на специалността от професия

Форма на обучение

Срок на обучение

Степен на професионална квалификация

Брой места

Чужд език

Приемни изпити

Балообразуващи предмети

Разширено

без интензивно и без разширено

БЕЛ

М

първи предмет

втори предмет

Програмно осигуряване дневна 5 години Втора степен 26 Английски език 2 2 БЕЛ М
Приложно програмиране дневна 5 години Трета степен 26 Английски език 2 2 БЕЛ М
Машини и системи с ЦПУ дуална 5 години Трета степен 26 Английски език 2 2 БЕЛ М
Мехатроника дуална 5 години Трета степен 26 Английски език 2 2 БЕЛ М
Автотранспортна техника дневна 5 години Трета степен 26 Английски език 2 2 БЕЛ М
Автомобилна мехатроника дневна 5 години Трета степен 26 Английски език 2 2 БЕЛ М

 

 

 

^47E270C1AEBE015ADF75D5D99309E04E3041D2C37EB009F193^pimgpsh_fullsize_distr

eulogo2989

 

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.

Училището работи по Проект “Домино” – дуално образование по швейцарски модел.

https://www.facebook.com/swissdualeducationbulgaria/

 

УЧИЛИЩЕ: ПГМТ “Проф. Цв. Лазаров”, г.Пловдив, община Пловдив
Клас: Паралелка Описание Брой
свободни
места
Дата на
публикуване
9 “Системно програмиране” Прием след седми клас 1 01.09.2017 г.
9 “Автомобилна мехатроника” Прием след седми клас 1 01.09.2017 г.
9 “Автотранспортна техника” прием след осми клас 1 01.09.2017 г.
10 “Системно програмиране” Прием след седми клас 1 01.09.2017 г.
10 “Мехатроника” прием след седми клас 10 01.09.2017 г.
8 Мехатроника прием след седми клас 1 01.09.2017 г.
8 Машини и системи с ЦПУ обучение чрез работа, прием след завършен седми клас 9 01.09.2017 г.
9 Мехатроника прием след седми клас 6 01.09.2017 г.
10 Автомобилна мехатроника прием след седми клас 2 01.09.2017 г.
10 “Автотранспортна техника” прием след осми клас 2 01.09.2017 г.
10 Машини и системи с ЦПУ прием след осми клас, обучение чрез работа /дуална/ 12 01.09.2017 г.
11 “Системно програмиране” прием след седми клас 2 01.09.2017 г.
11 Мехатроника прием след седми клас 2 01.09.2017 г.
11 Мехатроника прием след осми клас 10 01.09.2017 г.
11 “Автотранспортна техника” прием след осми клас 7 01.09.2017 г.
12 “Автотранспортна техника” прием след осми клас 2 01.09.2017 г.
дата на генериране: 01.09.2017 15:46